Friday, 3 January 2014

Contoh Format Surat Undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1434HSurat Undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1434H

Nomor                        :                                                                       Kisaran, ...................2014
Lampiran                   :
Perihal                                    :  Undangan Peringatan Maulid   Nabi Muhammad SAW 1434 H        

Kepada Yth,
Bapak/Ibu guru Serta
Siswa/Siswi SMA..............

di
tempat


Assalamua’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita   Taufik,Hidayah dan Inayahnya. Shalawat dan Salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan datangnya surat undangan ini. Kami dari pengurus OSIS SMA............ bermaksud mengundang Bapak/Ibu Guru Dan Siswa/Siswi SMA............. untuk menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW  yang  Insya Allah akan diadakan pada:

Hari/ Tanggal                        :
                        Waktu                                     :
                        Tempat                                  :
                        Penceramah                                    :
                       

Demikian Undangan dari kami. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu guru Dan Siswa/Siswi SMA............ bisa menghadirinya.
Semoga Allah SWT selalu memudahkan setiap langkah kita dalam menuju kebaikan.Atas kehadiranya kami ucapkan Wabillahi Taufiq Wal Hidayah wassalamualaikum wr. Wb.


Mengetahui :           

            Ketua Panitia                                    Kepala Sekolah SMA DAERAH KISARAN

               
                                .......................                                                 ......................................................

    Choose :
  • OR
  • To comment
No comments:
Write komentar